Smile

"Lumea e o scena si toti oamenii actori"
                             Hamlet, W. Shakespeare